Subb

 • Subb 0/2 mm

  Betong- og asfalttilslag

 • Subb 0/4 mm

  Kabelgrøfter

 • Subb 0/8 mm

  Hellelegging
  Idrettsbaner
  Finavretting veier, gang-/sykkelstier
  Produksjon av industrifiller

 • Subb 0/18 mm

  Toppdekke skogsbilveier
  Bærelag
  Veigrus
  Avretting gang-/sykkelveier
  Avretting parkerings-/gårdsplasser

 • Subb 0/32 mm

  Toppdekke skogsbilveger, anleggsveger
  Bærelag
  Avretting gang-/sykkelveier
  Avretting parkerings-/gårdsplasser