Singel

 • Singel 2-4

  Bruksområder:

  Vintervedlikehold, Strøing av veger og plasser

  Avretting under belegnings stein

 • Singel 4 - 8

   

  Bruksområder:

  Betong- og asfalttilslag. Singel til gangveier, gårdsveier og parkeringsplasser.

  Strøvarer

  Drenering/omfylling av rør (se også rørleverandørens anvisning)

 • Singel 8-16

   

  Bruksområder:

  Betong- og asfalttilslag Singel til gangveier, gårdsveier og parkeringsplasser.

  Drenering/omfylling av rør (se også rørleverandørens anvisning)

 • Singel 8-20

  Bruksområder:

  Betongtilslag

  Drenering/ Omfylling av rør (se også rørleverandørens anvisning)

  Fylling rundt murer ,Forkilingspukk