Pukk

 • Pukk 16-25 mm

  Bruksområder:

  Betongtilslag
  Drenering/omfylling av rør (se også rørleverandørens anvisning)

  Fylling rundt murer
  Forkilingspukk

 • Pukk 25-63 mm

  Bruksområder:

  Jernbanepukk
  Oppfylling
  Forsterkningslag