Miljøprofil

Leif Hodnemyr Transport AS anerkjenner, at vår bedrift har implikasjoner på det ytre miljø gjennom både egen aktivitet samt indirekte via våre samarbeidspartnere. Vi tar et ansvar for det ytre miljøet som skal være forpliktende for vår virksomhet, og dette skal integreres i det daglige arbeidet.

Som en av Sørlandets største transportvirksomheter jobber vi med å gjøre vår virksomhet mer miljøtilpasset. Samfunnet, kundene og ansatte forventer økt innsats for vern av miljøet. Vi arbeider for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffekten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og reduserer ressursforbruk, utslipp og avfall. Den største miljøutfordringen i selskapet er relatert til transport som er vårt hovedprodukt.

  • Vi skal ha et etablert, integrert og fungerende HMS-system i vårt daglige virke.
  • Vi skal forplikte oss til en kontinuerlig forbedring av miljøforholdene.
  • Vi skal aktivt påvirke våre samarbeidspartnere til å foreta valg som fremmer miljøet.
  • Vi skal ha et fokus på å stadig oppdatere vår bil- og maskinpark for å redusere utslipp.

Alle ansatte i selskapet er forpliktet av vår miljøprofil.