Torvtak/ Bio-Tak

Bio-Tak er et alternativ til tradisjonelle torvtak, tradisjonelle torvtak er ofte tunge å legge.

Bio-Tak er sammensatt av godt omdannet granbark og næringsrik og stabil kompost. Komposten har en god vannhusholdning, sitter godt på taket og inneholder de næringsstoffer som er viktig for vekst. Jorda gjennomgår regelmessige analyser og kontroller. Bio-Tak transporteres normalt frem til hytta, og losses med  kranbil m\grabb direkte fra lasteplan\container.

Noen fordeler med Bio-Tak

  • Konkurransedyktig pris
  • Rask etablering
  • Høyt C/N-forhold – langsom frigjøring av næringsstoffer
  • Tåler store nedbørsmengder uten å sige ned over taket
  • Mindre utsatt for avblåsing og uttørking
  • Miljøvennlig (torvuttak representerer betydelige klimagassutslipp)

Vi leverer over hele Sørlandet

Ta gjerne kontakt for en hyggelig tak prat.