Massedeponi

Studedalen deponi, driftes av Leif Hodnemyr Transport AS, og er et deponi for rene masser. (Avgravingsmasser)

Vi har godkjennelse for å mellomlagre lett forurensede masser.

  • Ren og Armert Betong
  • Asfalt
  • Takstein\murstein
  • Andre masser

I Studedalen har vi også jordproduksjon i samarbeid med firmaet Grønnvekst Sør.

Se våre jordprodukter

 

Veibeskrivelse

Studedalen deponi og masseutsalg (LH Tippen) ligger rett øst for Sørlandsparken.  Her er en kort veibeskrivelse.

Fra E18. Ta av avkjørsel ved dyreparken\IKEA-  skiltet Høvåg. Følg videre skilt til Høvåg, fra rundkjøringen ved Ikea, kjør ca 1,5 km på gamleveien mot Høvåg, ta så av til venstre i første nedoverbakke,. kjør så under brua til E-18, Følg veien ca 200 meter og hold  til venstre, Følg bakken til toppen og du er fremme.

Se kart