Langtransport

Leif Hodnemyr Transport AS besitter i dag 17 trekkvogner til langtransport.

Vi kjører for egen spedisjon  eller for andre speditører.

Vi har egne traller som, walking floor, skaptraller, frys,\Varme, kapell eller åpne traller