Sikteverk

Leif Hodnemyr Transport disponerer eget Sikteverk, for sikting av jord og andre masser, i forskjellige fraksjoner. Sikteverket brukes til gjenvinning av masser på deponiet, og til jordproduksjon.

 

Bilde-jordproduksjon

Sikteverket er transportabelt, og vi tar på oss sikteoppdrag for kunder på forespørsel.