Ny plen?

Husk at godt forarbeid er en viktig forutsetning for at plenen blir vellykket. Grovplanering og skikkelig oppbygging av underlaget må være ordentlig klargjort før laget med matjord legges ut. Vår Hage-Mix® eller Hage-Jord er spesielt godt egnet til plen

Se video om plenetablering her

Hvor mye jord trenger jeg til plen? 15-20 cm lag som underlag for plen. Dvs. 0,15-0,20 kubikk pr. kvadrat. Et lastebillass holder til ca. 50-75 kvadrat.

I korte trekk

– Gjør et godt forarbeid –

– Husk tromling og raking med jern rive

– Frøene må ha konstant tilgang på vann under etablering –

– Det kan være behov for gjødsel –

– Slå plenen tidlig

Velg riktig vekstlag

Flere av produktene fra Grønn Vekst er skreddersydd for etablering av plen. Vi anbefaler spesielt vår Hage-Mix® eller Hage-Jord. Disse inneholder både kompost og sand, noe som gir en grønn og svært bestandig og slitesterk plen. 

Dersom underlaget består av grove masser, vil det være fornuftig å legge et avskjærende lag av leirholdig fyllmasse eller vurdere bruk av veiduk.

Komposten gir plenen vitalitet, humus og viktige sporstoffer for graset. Komposten bidrar med både fosfor, kalium og viktige sporstoffer som er viktige for at graset skal etablere seg.

Jorda inneholder i tillegg sand som gir jorda stabilitet, permeabilitet og sist men ikke minst slitestyrke. Plenen skal jo tåle tråkk. En sandholdig jord som inneholder kompost vil verken synke sammen eller erodere. En sandig jord gir dessuten gode vekstvilkår for grasrøttene.  Det er en inngrodd forståelse at en ”svart” og feit jord er den beste jorda.  Det er kanskje riktig i grønnsakhagen – men til et plenareal vil en slik jord etter kort tid gi en dårlig og lite tiltalende grasmatte.

En kompostholdig jord har høy pH, slik at det er unødvendig å kalke de første årene.  Den inneholder også langsomtvirkende gjødsel som frigis til plantene litt etter litt.

Alle våre produkter har forutsigbar kvalitet og er selvfølgelig registrert hos Mattilsynet.

Når skal du så?

Det beste er å så plenen tidligst mulig om våren og helst før utgangen av august. Dersom du sår plenen senere på høsten kan resultatet i en mild høst bli svært godt, men du risikerer også at plantene er for lite utviklet før snø og frost kommer.

Når telen løfter litt på dårlig utviklede røtter vil de være spesielt utsatt for tørking på vårparten. Et tips til deg som havner i denne situasjonen vil simpelthen være å tromle frøene ned i jorda igjen straks du opplever dette tidlig på våren.

Hvordan går vi frem?

Overflaten må være slik vi ønsker den, med de buer og hauger og svinger som skal til for å gi deg det resultatet du drømmer om.

Overflaten skal være ren og selvfølgelig fri for rusk og rask. I mange tilfeller kan det være nødvendig å rake ut stein og ujevnheter. Vår jord er imidlertid finsåldet på 10 mm, noe som gjør denne arbeidsøkta overflødig.

Når alle former er fullendte og overflaten ren og fin, skal du tromle med en passe tung trommel. Gå eventuelt til spesialbutikken og forhør deg. Poenget er at tromlen skal presse jorda godt sammen og ikke bare trilles lett over plenen.

Et like godt resultat kan du oppnå med å hæltråkke tett i tett over hele området – rake på nytt og tråkke igjen, helt til du har fått en jevn og fin overflate. Så ut gressfrø i 2 omganger. Ved å så fra forskjellig retning de to gangene (kryss-såing) oppnår du aller best dekningsgrad. Rak frøene forsiktig ned i jorda med en vanlig jernrive – maks én halv cm dypt – og tromle deretter ennå en gang helt til slutt.

Frøene trenger vann

Grasfrøene som ligger kun noen få millimeter under overflaten er helt avhengig av tilgang på vann. Frøene må være konstant fuktete for å kunne etablere seg ordentlig. Frø som spirer, og som siden tørker ut, DØR! Dette gjelder selv om jorda i utgangspunktet er aldri så god; – enkelt og greitt!

Så dersom du bare må på ferie eller bort i weekenden eller kanskje bare noen døgn rett etter såing; lag da en ”vanntett” avtale med naboen eller andre som forstår problemet og tar grasfrøenes behov på alvor.

Konklusjon: Ikke overlat plenen til seg selv midt i etableringsfasen!

Stell av plenen din etter at frøene har slått rot

Helt i startfasen er det viktig at plenen vannes ”godt” som vil si at graset skal få en skikkelig rotbløyte (20 – 30 mm). Mengden kan du for eksempel kontrollere ved å sette ut en tom blikkboks med avmerket nivå.

Husk at vanning om sommeren bør skje om kvelden slik at vannet ikke fordamper i alt for stor grad. Jorda trenger litt nitrogen, mens alle andre næringsstoffer er rikelig til stede fra kompostens side. Det er derfor fornuftig å gi en startgjødsel med kalksalpeter. 3 kg pr. 100 m2 vil normalt være tilstrekkelig. Slå plenen tidlig. På denne måten oppnår du en god busking som sikrer rask tildekking av hele plenen. For å oppnå en god vinterherdighet i graset gjødsler du plenen om høsten. En god regel er dessuten å la grasklippingen være seint på høsten.